Bli medlem

Uppge namn, adress, e-post, telefon/mobil och hela ditt personnummer i din inbetalning. Om du redan är medlem i SBK uppge även ditt medlemsnummer. Avgiften betalar du in på Pg 12236-6, ange "medlemsavg" + personnummer så att vi vet vem som betalat. 

Medlemskortet kommer till dig när vi registrerat avgiften.