Bli medlem

Som medlem i SBK är Du berättigad att delta i alla av föreningens anordnade aktiviteter, såsom kurser, tävlingar och mentaltester m.m. Du får också tidningen Brukshunden och om Du är medlem i Göteborgsavdelningen, har du även möjlighet att få vårt eget nyhetsbrev som kommer ut varje månad - observera att du måste anmäla dig till maillistan, Läs mer här.


Teckna dig som medlem här!

Du kan läsa mer om medlemskap på Svenska Brukshundklubbens hemsida, klicka här.

Medlemsvillkor


Följande medlemskategorier finns:

• Ordinarie medlem
Omfattar ett medlemskap i förbundet och ett eller flera medlemskap i lokal och/eller rasklubbar inom Svenska Brukshundklubben. 

• Familjemedlemskap
Person som tillhör samma familjehushåll som ordinarie medlem, kan erhålla familjemedlemskap i förbundet samt samma lokal- och/eller rasklubbar.

• Ungdomsmedlem
Person i åldern från och med det kalenderår han/hon fyller 7 år till och med det kalenderår han/hon fyller 25 år kan erhålla ungdomsmedlemskap. Ungdomsmedlemskap innefattar även medlemskap i Sveriges Hundungdom utan ytterligare avgift.
Syskonmedlemskap. Syskonet skall vara mellan 7 och 25 år och bo på samma adress som du. Syskonmedlemskapet innebär att man får alla medlemsförmåner utom medlemstidningen

• Utlandsmedlem
Person som är bosatt i utlandet kan erhålla utlandsmedlemskap. 

• Hedersledamot
Utses av kongress, fullmäktige eller årsmöte.


Avgifterna nedan gäller för år 2019

Medlemsalternativ               Pris                 Information 
Ordinarie medlem 680 kr
Då betalar du en klubbavgift på 280 kr till Gbg avdelningen- resterande är förbundsavgift.
Är du redan medlem i någon annan SBK klubb (SBK rasklubb/lokalklubb) betalar du 280 kronor i klubbavgift till Gbg avd.
Familjemedlem 280 kr
Kan den bli som bor i samma hushåll som en ordinarie medlem i SBKs GBG avd.
Kan vara medlem i någon annan lokalklubb där de betalar förbundsavgift.
Ungdomsmedlem 300 kr
Kan man bli från och med det kalenderår man fyller 7 år till och med det kalenderår man fyller 25 år. Medlemskapet innefattar även medlemskap i Sveriges Hundungdom utan ytterligare avgift. Anmälan om medlemskap görs via länken ovan.
Medlemsavgiften för syskonmedlemskap är 150 kr.
Syskonmedlem: Syskonet skall vara mellan 6 och 25 år och bo på samma adress som ungdomsmedlemmen. 
Utlandsmedlem 790 kr 
Kan den bli som är bosatt i utlandet och betalar då avgift för utlandsmedlemskap 510 kr i förbundsavgift och 280 kronor i lokal avgift (SBKs Göteborgsavdelning) totalt 760 kr. Är du redan medlem i någon annan SBK klubb betalar du 280 kr i lokalavgift.
Hedersmedlem  


Se stadgarna.

 
Du kan läsa mer om medlemskap på Svenska Brukshundklubbens hemsida, klicka här.