Funktionärer till tävlingar

Under 2017 kommer klubben att anordna flertalet tävlingar och till dessa behöver vi funktionärer. 
Vill du och kan du hjälpa till med något på någon/några av dessa datum?

Vill du hjälpa till på en

  • rallylydnadstävling - kontakta rallylydnad@sbkgoteborg.se
  • lydnads- och/eller brukstävling - kontakta tavlingssektorn@sbkgoteborg.se
  • MH - kontakta rus@sbkgoteborg.se
  • agilitytävling- kontakta agilitysektorn@sbkgoteborg.se

 

Nedan följer alla våra funktionärsuppdrag: 

Auktoriserade funktionärer

Domare

 Betygsätter de tävlande ekipagen

Tävlingsledare, TL (bruks och lydnad)

 Planerar tävlingens utförande samt ordnar  funktionärer. Kommenderar de tävlande ekipagen i skogen och på  appellplan

Tävlingssekreterare, TS (bruks och lydnad)

 Skriver PM i samråd med TL, informerar domare och tävlande,  skriver in resultat och rapporterar tävling till SBK

Tävlingssekreterare Rally

 Skriver PM gör tidsschema, ser till att allt material finns tillgänglig.  Förbereder banan och plockar fram rätt skyltar utifrån domarens  skiss.

Skrivare (rally)

 Skriver protokoll för domaren

Figurant på MH

 Figurerar med hunden på avstånd, skytt, agerar spöke mm.

 

Kunskap/erfarenhet krävs

Bitr. Tävlingsledare

 Kommenderar de tävlande ekipagen på appellplanen.
 Ansvarar för stationer i rapportskogen

Spårdragare

 Snitslar upp tävlingsspår i skogen

Skytt

 Skjuter skott under platsliggning, budföring samt i rapportskogen

Budföringsmottagare

 Mottagare för tävlande hundar i appell- och lägre klass

Sökfigurant

 ”Vallar” sökrutan.
 Ligger/sitter tyst i skogen och väntar på att hunden hittar dem


Inga förkunskaper

Kökspersonal

 Koka kaffe, bre mackor, värma ev. laga mat, ta betalt mm.

Skrivare (bruks och lydnad)

 Skriver ner domarens betyg och kommentarer på betygsprotokollen

Spårläggare

 Plockar ner snitslar samt lägger ut apporterna i färdigsnitslat spår

Spårmottagare

 Skriver ner tiden då den tävlande hittar slutapporten samt tar  apporterna till klubbhuset.

Uppletande

 ”Vallar” uppletanderutan.
 Lägger ut föremål som hunden ska hitta på anvisad plats

Inropare Rally

 Se till att nästa tävlande är redo för start i rallylydnad och agility

Honnör Rally

 Iakttar att hunden behåller rätt position i honnören, inte nosar, om  förare vidrör hunden eller kopplar den i honnören samt rapporterar  detta till domaren

Hinderfunktionär

 Justerar hinderhöjden för varje ekipage utifrån hundens storlek

Intresseanmälan funktionärsutbildningar

Utbildning i att snitsla tävlingsspår. Spårläggarkurs för tävling den 13-14/4. Samling kl 19 på klubben den 13/4. Lördagen är vi i skogen. Bra om de har bil men det går att samåka. Ingen hund med sig på lördagen. Anmälan senast den 11/4 genom formuläret nedan!!

Utbildning i att vara sökfigurant. Visa ditt intresse om du önskar att en ny utbildning startar.

Utbildning i att hantera pistolen. Visa ditt intresse om du önskar att en ny utbildning startar.