MH/MT

MH: Mentalbeskrivning Hund
MT: Mentaltest (ingår i korning)

Läs mer om MH och korning/MT på Svenska Brukshundklubbens hemsida.

Anvisningar för MH och korning/MT hittar du här.

SBKs Göteborgsavdelning anordnar följande tester under 2019

Datum Typ    
       
2019-04-27 MH       
2019-05-18 MH MH för Kennel Sine Cera                             
2019-09-14 MH DubbelMH, Staffklubben  
       
       
       

Anmälan till MH görs via SBK Tävling, www.sbktavling.se, och anmälan till MT till rus@sbkgoteborg.se. Det går dock att hitta samtliga datum även för MT i SBK Tävling.

OBS! Din anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften är inbetald och endast kompletta anmälningar tas med ifall vi måste prioritera vilka som får vara med. Anmälningsavgiften betalas antingen via Dibs i SBK Tävling eller via att du sätter in avgiften på klubbens tävlingspostgiro 124 68 13-8 senast 3 veckor innan aktuellt provdatum, dvs innan anmälningstiden går ut.

Aktuella anmälningsavgifter hittar du här (Svenska brukshundklubbens hemsida) eller i SBK Tävling.

Eventuella frågor besvaras av RUS