Nose work


Nybörjarkurs nosework/specialsök

5 tillfällen á 1h och 30 min/2h och 30 min
Veckodag och tid: Söndagar, kl 15.00 - 16.30 eller 17.30

Instruktörer: Paula Grevstad och My Lanefalk
Kursstart: 17/6 (obs 2.5h)
Övriga tillfällen: 1/7, 8/7, 22/7, 5/8 (obs sista tillfället 2.5h)
Observera, första och sista tillfället är 2,5h!

Max 8st deltagare
Inga förkunskapskrav
Hundens lägsta ålder 8 månader 

Nybörjarkursen i nosework/specialsök går ut på att lära hunden söka och finna doftämnet eukalyptus. Eukalyptus är ett doftämne (preparat) som används i den officiella tävlingsformen nosework samt den inofficiella tävlingsformen specialsök. Preparatet går också utmärkt att använda ifall man enbart vill träna specialsök som aktivering – en för hunden mycket givande och uttröttande sådan.

Under kursen kommer deltagarna få kunskaper om nosework och specialsök som både tävlings- och aktiveringsform och grunderna i hur detta tränas. Målsättningen med kursen är att hunden ska lära sig att identifiera eukalyptus, samt kunna genomföra lättare sök med god motivation.

Pris för medlemmar: 1100 kr
Pris för icke medlemmar: 1780 kr (varav 680 kr medlemsavgift)

Sista anmälningsdatum 31/5.
Kurskallelse två veckor innan kursstart.

Anmälan