Doftprov och tävlingar
Obs! Ett doftprov och en officiell tävling längre ner!


Välkommen på Nose Work Doftprov Eukalyptus (NW1), Lagerblad (NW2) och Lavendel (NW3).

Tid: Torsdag 2018-03-01, kl 18.00
Pris: 220 kr/doft

Vi kommer börja med de ekipage som ska göra DP Lavendel, därefter DP Lagerblad och slutligen DP Eukalyptus.
Provet genomförs inomhus på våning 2 i vårt klubbhus, hiss saknas.

Inom 1 vecka efter din anmälan kommer du få bekräftelse att du erhållit en plats samt instruktioner för betalning av anmälningsavgiften.

Vid många anmälda kommer gruppindelning att göras med olika starttider för mindre väntetid - senast 1 vecka före provet kommer samtliga deltagare få uppdaterad information om sin starttid.

Löptik får delta men startar sist oavsett vilken klass doftprovet avser, tikskydd måste användas.

Regler för doftprov finns på www.snwk.se. Tänk på att ta med dig stamtavla/tävlingslicens, vaccinationsintyg samt medlemsbevis i klubb inom SKK organisationen (t ex SBK eller SNWK).

Max 30 deltagare, turordningsbaserad antagning med sista anmälningsdag 2018-02-21.

Vid frågor ring Lotta (tel 0730-799011) eller maila nosework@sbkgoteborg.se

Anmälan

__________________________

 

Nose Work Klass 2 TSM Söndag 2018-04-15 – Officiell tävling

Välkommen att anmäla dig till officiell tävling i Nose Work klass 2 TSM, ett samarrangemang mellan SBK Göteborgsavdelningen och Svenska Nose Work klubben.
Domare på tävlingen: Lotta Castell och Ann-Louise Ryrvik.

Tävlingsområdena kommer att vara på SBK Göteborgsavdelningens klubbområde. De innefattar andra våningen i klubbhuset, trappor förekommer och det finns tyvärr ingen hiss.

Observera! Skott kan förekomma i området, då klubben ligger nära två skyttebanor och det är tyvärr inget vi kan styra över. 

Deltagaravgiften på 450 kr per ekipage betalas efter bekräftelse på anmälan. Antalet platser är begränsat till 40 deltagare. Anmälan är öppen från 2018-03-05 (kvällstid) till och med 2018-03-19. Vi kommer att tillämpa lottning, medlemmar i SBK Göteborgsavdelningen prioriteras. Bekräftelse på om du får en plats i tävlingen samt PM med detaljerad information kommer att skickas ut senast 2018-03-25.  

OBS! För att anmäla måste ekipaget redan ha uppnått tre diplom i klass 1 TSM, i anmälningsformuläret anger du datum och plats för respektive diplom. Anmälan under antagandet att ekipaget kommer uppnå tre diplom fram till tävlingsdatum är inte tillåtet. 

Om du har frågor kontakta nosework@sbkgoteborg.se

Anmälan (öppnar 2018-03-05 kvällstid)