Doftprov och tävlingar

OBS! Det finns två olika doftprov!

Det har lagts till ett extrainsatt doftprov den 17/12 - hittar det längst ner på sidan!


Välkommen på Nose Work Doftprov Eukalyptus (NW1), Lagerblad (NW2) och Lavendel (NW3).

Tid: Torsdag 2018-01-18, kl 18.00
Pris: 200 kr/doft

Vi kommer börja med de ekipage som ska göra DP Lavendel, därefter DP Lagerblad och slutligen DP Eukalyptus.
Provet genomförs inomhus på våning 2 i vårt klubbhus, hiss saknas.

Inom 1 vecka efter din anmälan kommer du få bekräftelse att du erhållit en plats samt instruktioner för betalning av anmälningsavgiften.

Vid många anmälda kommer gruppindelning att göras med olika starttider för mindre väntetid - senast 1 vecka före provet kommer samtliga deltagare få uppdaterad information om sin starttid.

Löptik får delta men startar sist oavsett vilken klass doftprovet avser, tikskydd måste användas.

Regler för doftprov finns på www.snwk.se. Tänk på att ta med dig stamtavla/tävlingslicens, vaccinationsintyg samt medlemsbevis i klubb inom SKK organisationen (t ex SBK eller SNWK).

Max 30 deltagare, turordningsbaserad antagning med sista anmälningsdag 2018-01-11.

Vid frågor ring Lotta (tel 0730-799011) eller maila nosework@sbkgoteborg.se

Anmälan

 


Extrainsatt Doftprov Nose Work Eukalyptus (NW1), Lagerblad (NW2).

Tid: Söndag 2017-12-17, kl 17.00
Pris: 200 kr/doft

Provet genomförs inomhus på våning 2 i vårt klubbhus, hiss saknas.

Inom 1 vecka efter din anmälan kommer du få bekräftelse att du erhållit en plats samt instruktioner för betalning av anmälningsavgiften.

Löptik får delta men startar sist oavsett vilken klass doftprovet avser, tikskydd måste användas.

Regler för doftprov finns på www.snwk.se. Tänk på att ta med dig stamtavla/tävlingslicens, vaccinationsintyg samt medlemsbevis i klubb inom SKK organisationen (t ex SBK eller SNWK). 

Max 15 deltagare, turordningsbaserad antagning med sista anmälningsdag 2017-12-14.

Vid frågor ring Lotta (tel 0730-799011) eller maila nosework@sbkgoteborg.se

Anmälan