Senaste nytt

Inbjudan till skyddslicensteori

Inbjudan till skyddslicensteoriutbildning 13 oktober Lerums BK.

Mer information

 


Uppletanderuta avstängd

Vår uppletanderuta kommer att vara avstängd framöver på grund av att det ska fällas träd i skogen gällande den arkeologiska undersökningen som pågår.
Ansvariga för grävningen kommer att sätta upp information om att arbete pågår i området - detta ska respekteras.
Vi som klubb arrenderar inte denna marken och har därför inte någon rätt att motsäga oss detta. /Styrelsen


Höstens föreläsningar

Hösten erbjuder två olika föreläsningar:
- Hund i rörelse 20/9
- Styrka, balans och kroppskontroll för tävlingshunden 11/10

Läs mer och anmäl er via länken:
http://www.sbkgoteborg.se/Forelasning_1


Inbjudan till tävlingssekreterarutbildning

SBK Västra distriktet och Kinds BK inbjuder till tävlingssekreterarutbildning hösten 2019.

Läs INBJUDAN TILL TÄVLINGSSEKRETARUTBILDNING
Läs UTBILDNINGSPLAN


Viktig information till dig som tävlande och arrangör av lydnadstävlingar

Viktig information till dig som tävlande och arrangör av lydnadstävlingar angående PM till tävlande.
Utdrag ur protokoll nr 6/2019 Utskottet Prov och Tävling:

" § 83 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
d) PM till tävlande
Utskottet beslutade att PM endast ska finnas i SBK Tävling, i bruks måste prioriteringslistan då finnas med, PM ska alltså inte e-postas ut till de tävlande. Men för att undvika en jävsituation ska PM + deltagarlista, där även de anonyma ekipagen ska finnas med, e-postas till domare och figuranter enligt sportens bestämmelser gällande tid för utsändande av PM. Så som till exempel i bruks 14 dagar före prov. Helt bortlottade ekipage ska få meddelande om detta via e-post. Detta ska börja gälla från och med 1 september 2019.
Med omedelbar justering."