Senaste nytt

Inbjudan till figurantutbildning MH

SBK Västra distriktet inbjuder till Figurantutbildning MH

Lärare: Daniel Svensson
Plats: Kungsbacka brukshundsklubb
Datum: 22/8 kl. 18-21, 25/8 kl. 10-15, 31/8 kl. 10-15
Kostnad: 0 kronor
Litteratur ingår i kursen.

Läs mer


Enkät önskemål kurser inför HT2019

Sommaren är här men UBK blickar framåt inför hösten. Vad vill du och din hund delta i för aktiviteter till hösten? Ta gärna några minuter och fyll i formuläret och ge utbildningssektorn information att arbeta utefter

Vi förbinder oss inte att starta just den kurs DU vill gå. Detta är för att kunna matcha instruktörerna mot de största önskemålen.

Kryssa i de alternativet/alternativen du är intresserad av.

Svara senast 31/7  - därefter stängs formuläret.

LÄNK TILL FORMULÄRET

 


Viktig information till dig som tävlande och arrangör av lydnadstävlingar

Viktig information till dig som tävlande och arrangör av lydnadstävlingar angående PM till tävlande.
Utdrag ur protokoll nr 6/2019 Utskottet Prov och Tävling:

" § 83 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
d) PM till tävlande
Utskottet beslutade att PM endast ska finnas i SBK Tävling, i bruks måste prioriteringslistan då finnas med, PM ska alltså inte e-postas ut till de tävlande. Men för att undvika en jävsituation ska PM + deltagarlista, där även de anonyma ekipagen ska finnas med, e-postas till domare och figuranter enligt sportens bestämmelser gällande tid för utsändande av PM. Så som till exempel i bruks 14 dagar före prov. Helt bortlottade ekipage ska få meddelande om detta via e-post. Detta ska börja gälla från och med 1 september 2019.
Med omedelbar justering."


Hemsidan har fått en uppdatering

Webbgruppen har gått igenom hemsidan och uppdaterat flertalet länkar, samt ändrat om lite för att gör det lättare att hitta det som söks samt att få det mer enhetligt för alla klubbens hundsporter.


Helgläger

Läs mer information här