Viktig information till dig som tävlande och arrangör av lydnadstävlingar

Viktig information till dig som tävlande och arrangör av lydnadstävlingar angående PM till tävlande.
Utdrag ur protokoll nr 6/2019 Utskottet Prov och Tävling:

" § 83 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
d) PM till tävlande
Utskottet beslutade att PM endast ska finnas i SBK Tävling, i bruks måste prioriteringslistan då finnas med, PM ska alltså inte e-postas ut till de tävlande. Men för att undvika en jävsituation ska PM + deltagarlista, där även de anonyma ekipagen ska finnas med, e-postas till domare och figuranter enligt sportens bestämmelser gällande tid för utsändande av PM. Så som till exempel i bruks 14 dagar före prov. Helt bortlottade ekipage ska få meddelande om detta via e-post. Detta ska börja gälla från och med 1 september 2019.
Med omedelbar justering."