Uppletanderuta avstängd

Vår uppletanderuta kommer att vara avstängd framöver på grund av att det ska fällas träd i skogen gällande den arkeologiska undersökningen som pågår.
Ansvariga för grävningen kommer att sätta upp information om att arbete pågår i området - detta ska respekteras.
Vi som klubb arrenderar inte denna marken och har därför inte någon rätt att motsäga oss detta. /Styrelsen