Riktlinjer gällande covid-19

VIKTIGT!
Kubbens styrelse samlades idag för styrelsemöte och en av punkterna på dagordningen var att diskutera viruset coronas (covid-19) påverkan på vår verksamhet.
Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning och risknivån har höjts till den högsta. Vi vill förstås följa de rekommendationer som ges kring hur smittspridning i samhället ska undvikas.
Styrelsen har därför enats om följande riktlinjer för dig som vistas på klubben:
  • Har du under de senaste två veckorna varit i ett riskområde eller träffat någon som har det uppmanar vi dig att avstå från att besöka klubben och detta gäller i minst två veckor efter hemkomst.
  • Om du har symptom på feber och luftvägsinfektion, även lindriga, ska du också avstå från att besöka klubben och förstås även avstå från alla sociala kontakter som riskerar sprida smitta. Avvakta att delta i aktivitet minst två dagar även efter att symptom har gått över.
  • Ta ansvar för din egen och andras hälsa genom att vara noga med din handhygien, hosta i armvecket och undvik onödig kontakt tex som att ta i hand.
  • Tillhör du en riskgrupp bör du inte delta i Brukshundklubbens aktiviteter - men det avgör du själv och allt deltagande sker på eget ansvar.
  • Vi försöker begränsa smittspridningen genom att försöka hålla så många av våra aktiviteter utomhus och i så små grupper som möjligt och uppmana alla deltagare att följa ovanstående riktlinjer.
  • Vi försöker fortsätta vår verksamhet så gott vi kan med reservation för att det finns risk för att arrangemang kan ställas in med hänvisning till force majeure.