Styrelsen

Här nedan följer alla styrelsemedlemmar med mail- och/eller telefoninformation.

Ordförande
Emelie Lundqvist
Tel. 0723-817160

ordf[at]sbkgoteborg.se

Vice Ordförande
Sabina Björk 
Tel: 0703-803779 

Kassör
Maria Kallin Lundström
Tel. 0709-400248
kassor[at]sbkgoteborg.se

Sekreterare 
Ulrika Ekelund
Tel. 0733-331322
sekr[at]sbkgoteborg.se

Ledamot                         
Louise Gustafsson
Tel. 0702-387742

Suppleant
Harald Kristensson
Tel. 0702-545161

Suppleant
Björn Ek
Tel. 0730-415361 

 

Revisorer
Ann Magnusson & Helena Kellnor

Revisorssuppleanter
Carina Johansson & Åsa Sjöberg

Valberedning
My Lanefalk Andersson (sammankallande)
Elisabeth Liljezin
Christina Andersson

valberedningen[at]sbkgoteborg.se