SBK Göteborgsavdelnings Talanggrupper

Som medlem i en av våra talanggrupper är du med i en gemenskap där alla har som mål att satsa ordentligt på sin hundträning. Det finns 4 grupper, en i respektive lydnad, bruks, agility och rallylydnad. Som medlem i någon Talangrupp förbinder du dig att så länge du är med i gruppen vara delaktig i de aktiviter som anordnas. Alla aktiviteter och utbildningar sker till självkostnadspris så räkna med att det kommer att gå åt en del för inhyrda instruktörer, föreläsningar etc. Visst stöd från klubben kommer att finnas. Du förbinder dig också att tävla för klubben så länge du ingår i gruppen, inte tala illa om klubbar, domare, medtävlare etc. och att lägga minst en kväll varannan vecka på gemensam träning

Formerna för respektive grupp sätts av deltagarna, målet är att träffas minst 1 ggr varannan vecka. Det är också upp till varje grupp att bestämma vilka instruktörer som ska hyras in och när detta ska ske. En kväll i månaden, den första torsdagen i månaden, kommer appellplanen att vara avsatt för gemensam träning för alla grupperna. Inom respektive grupp rekommenderas att det är ett rullande schema för att ansvara för träningstillfällena.

Ca 4 gånger per år anordnas aktiviteter som är gemensamma för alla grupper, det kan till exempel vara föreläsningar i tävlingspsykologi, friskvård etc. Det kommer att bildas en liten grupp med representanter för alla grupper som har ansvaret för att dessa ordnas. Vem som representerar respektive grupp kan varieras. 
Medlemskapet i talanggruppen gäller ett år. 

Anteckningar från uppstartsmöte Talanggruppen 26/11 2015, SBK Göteborgsavdelningen