SBKs Göteborgsavdelning anordnar följande tävlingar under 2019

och till dessa behöver vi funktionärer.

Vill du och kan du hjälpa till med något på någon/några av dessa datum?

Tävlingsdatum (se nedan) och  mer information om funktionärssysslor och anmälan - klicka här 

Tävlingar 2019

Anmälan och betalning görs på SBK Tävling (ej nose work)

Aktuella anmälningsavgifter hittar du här (Svenska Brukshundklubbens hemsida) 

PM och resultat kommer att läggas ut på SBK Tävling inför resp efter varje tävling!