Uppmärksamma medlem på årsmötet i februari!

Finns det någon klubbkamrat som du tycker bör uppmärksammas lite extra på vårt årsmöte? Någon som har uppnått en stor prestation med sin hund eller genomfört en bra utbildning.

Skicka in din motivering till sekr@sbkgoteborg.se