Vill du bli instruktör i specialsök och Nose Work?

På SBK Göteborgsavdelning är Nose Work en starkt växande gren som engagerar många, både i träningsgrupper och på kurser, prov och tävlingar. Kul tycker vi i styrelsen! För att kunna möta det växande intresset behövs fler instruktörer och domare. Därför planerar vi nu för en kombinerad utbildning till SBK Specialsökinstruktör och Nose Work instruktör/Doftprovsdomare certifierad av Svenska Nose Work klubben. Utbildningen kommer att hållas av Lotta Castell.

Det finns några platser kvar och styrelsen ser gärna fler deltagande från vår egen klubb. Kanske är du en av dem?

Utbildningens målsättning är att du ska utvecklas i den pedagogiska rollen som instruktör och få goda kunskaper inom området specialsök och tävlingsformen Nose Work för att hålla kurser för hundägare. Viktiga områden i utbildningen är specialsökhundens arbete, miljöträning, inlärning av doftämnen, stegringsplaner för söka – hitta – kommunicera, hundens luktsinne, doftspridning och utnyttjande av vind, sökteknik, utmaningar i söket genom gömmans placering i miljön, träning mot tävlingsformen Nose Work samt upplägg och bedömning av doftprov, träningsdokumentation och övningar i att hålla lektion/planera kurs.

Utbildningen är på ca 60 lektionstimmar + examination och fördelas på 11 tillfällen (både kvällar och lö/sö) från mitten av februari till mitten av maj. Hemuppgifter tillkommer samt utbildning av 2 projektekipage. För att gå utbildningen bör du ha gått SBK Instruktör grundmodul, ha god kunskap i mentalitet och beteendelära samt ha tränat någon form av specialsök (t ex Nose Work , kantarellsök, sök efter andra preparat) med egen hund.

Hör gärna av dig till Lotta Castell om du har frågor, lotta.castell@telia.com. Om du vill anmäla intresse för att gå utbildningen så är du välkommen att kontakta styrelsen, ordf@sbkgoteborg.se

Med vänlig hälsning,
Sabina Björk Ordförande i SBK Göteborgsavdelning