Doftprov och tävlingar

Doftprov 2019-03-27
TEM Inomhus och Behållare 2019-04-07
TSM 2019-05-25 och 2019-05-26
Läs mer info nedan


Doftprov 2019-03-27 samtliga klasser

Provet genomförs i stora lektionssalen på andra våningen i klubbhuset, hiss saknas. Vi startar med NW3 (lavendel) kl 18.30 och därefter NW2 (lagerblad) och slutligen NW1 (eukalyptus). Varje grupp får en egen starttid för mindre väntetid som meddelas per mail då anmälan stängts. 

Anmälan via SNWK tävling (www.snwktavling.se).

Anmälan stänger 2019-03-06 och därefter skickas PM ut med startlista och starttider för varje grupp.

Frågor besvaras via mail: nosework@sbkgoteborg.se

 


TEM klass 1 Inomhus och TEM klass 1 Behållare 2019-04-07

Tävlingarna genomförs i ett ridhus på Ryggebolvägen 68, 44395 Stenkullen. Parkering sker i direkt anslutning till ridhuset.

TEM klass 1 behållare kommer genomföras på förmiddagen och TEM klass 1 Inomhus på eftermiddagen. Tid för anmälan och samling för respektive tävling meddelas i PM senast 2 veckor före tävling.

Det är möjligt för samma ekipage/samma förare med olika hundar/samma hund med olika förare att delta i både TEM Inomhus och TEM Behållare om plats tilldelas i båda tävlingarna.

Pris: 450 SEK, inbetalningsinformation skickas ut vid tilldelad plats.

Domare är Annica Johansson och Lotta Castell, antal platser per tävling är 20.

Medlemskap i SKK-ansluten klubb krävs för att starta. Medlemmar i SBK Göteborgsavdelningen har förtur. Tilldelning av platser genom lottning.

Sökområdena kommer att vara placerade i närheten av varandra utan ljudisolerade väggar mellan sökområdena.

TEM Behållare genomförs på ridbanan utan höjdskillnader men på mjukt underlag.
TEM Inomhus har trappor mellan sökområdena.
Tillgänglighetsanpassad toalett saknas.

Det är inte tillåtet att träna på tävlingsplatsen fram till tävlingarna.

Anmälan sker via SNWK tävling. Frågor besvaras av Lotta Castell (mail: lotta.castell@telia.com)

 


TSM 2019-05-25

Noseworktävling TSM klass 2, 2019-05-25 i Hällingsjö
Anmälan via SNWK-tävling  www.snwktavling.se
Öppet för anmälan 2019-04-08 - 2019-04-23.
Mer information om tävlingen kommer att finnas på http://www.snwk.se/kalender-tavling/ i samband med att tävlingen öppnar för anmälan

TSM 2019-05-26

Noseworktävling TSM klass 2, 2019-05-26 i Hällingsjö
Anmälan via SNWK-tävling  www.snwktavling.se
Öppet för anmälan 2019-04-08 - 2019-04-23.
Mer information om tävlingen kommer att finnas på http://www.snwk.se/kalender-tavling/ i samband med att tävlingen öppnar för anmälan