Bruks & IGP

Det arrangeras årligen många tusen bruksprov i Sverige och endast hundar registrerade av Svenska Kennelklubben får deltaga. Ursprungligen togs bruksproven fram som ett avelsinstrument för att få fram lämpliga hundar som kunde tjänstgöra i olika militära sammanhang och det är också därför som blandraser inte är tillåtna att tävla i bruksprov.

Ytterligare ett krav tillkommer när hunden uppnått 18 månaders ålder, och det är att den då måste ha genomfört ett mentaltest (MH) för att få starta i bruksprov. Med andra ord är det bara den lägsta klassen, Appellklassen, som man kan genomföra innan man har gjort ett MH med sin hund. Denna klass får man börja tävla i när hunden uppnått 12 månaders ålder. Vid 18 månader (och genomgånget MH) får hunden sedan starta i Lägre klass, följt av Högre klass och slutligen Elitklass.
En skillnad mot lydnadsprov är att i bruks så måste man gå upp i nästa klass när man klarat uppflyttningspoängen.

Ett bruksprov består alltid av ett huvudmoment i den specialgren man tävlar i, och ett antal lydnadsmoment. De fyra traditionella bruksgrenarna är Spår, Sök, Rapport och Skydds. Utöver dessa har det på senare tid tillkommit IGP, som står för Internationell prövningsordning och kan översättas med internationella regler. Det som oftast menas när man säger IGP är en tävling som till lika delar består av skyddsarbete, spår och lydnad men det finns även andra typer av IGP-prov, exempelvis IPO-R (räddning), BSL (bara lydnad och spår) och IGP-FH (endast spår).

Lydnadsmomenten i bruksklasserna skiljer sig något från de i lydnadsklasserna, även om flera av momenten är identiska. Likaså skall man vara medveten om att bedömningen kan skilja även om momenten i övrigt är lika, så det är alltid viktigt att vara påläst på de officiella reglerna (se länk nedan).
En annan skillnad är också att man, för att bli uppflyttad, behöver komma över en viss poänggräns i specialen och en i lydnaden på bruksprovet. Det räcker alltså inte att bara ha en duktig hund på bruksmomenten eller på lydnaden. I de lägsta klasserna är poänggränserna för lydnaden lägre än i lydnadsklasserna, men kommer man upp i högre klass så krävs det en åtta i snitt för uppflyttningspoäng.

Läs mer på Svenska brukshundklubbens hemsida om:


De officiella reglerna för bruksprov och IGP hittar du här

Statuter för klubbmästerskap i bruks - läs dokument här.

casper unghund