Funktionärer till tävlingar

Under varje år arrangerar klubben ett flertal tävlingar och till dessa behöver vi funktionärer. 
Vill och kan du hjälpa till med något?

Vill du hjälpa till på en 

  • lydnads- och/eller brukstävling - kontakta tavlingssektorn@sbkgoteborg.se

  • MH - kontakta rus@sbkgoteborg.se

  • agilitytävling- kontakta agilitysektorn@sbkgoteborg.se

  • nose work - kontakta nosework@sbkgoteborg.se

  • rallylydnadstävling - kontakta rallylydnad@sbkgoteborg.se

 

Nedan följer alla våra funktionärsuppdrag: 

Auktoriserade funktionärer

Domare

 Betygsätter de tävlande ekipagen

Tävlingsledare, TL (bruks och lydnad)

 Planerar tävlingens utförande samt ordnar  funktionärer. Kommenderar de tävlande ekipagen i skogen och på  appellplan

Tävlingssekreterare, TS (bruks och lydnad)

 Skriver PM i samråd med TL, informerar domare och tävlande,  skriver in resultat och rapporterar tävling till SBK

Tävlingssekreterare och Skrivare Rally

 Skriver PM gör tidsschema, ser till att allt material finns tillgänglig.  Förbereder banan och plockar fram rätt skyltar utifrån domarens  skiss. Skriver protokoll för domaren

Tävlingsledare och Tävlingssekretare, Nose Work

 

Figurant på MH

 Figurerar med hunden på avstånd, skytt, agerar spöke mm.

 

Kunskap/erfarenhet krävs

Bitr. Tävlingsledare

 Kommenderar de tävlande ekipagen på appellplanen.
 Ansvarar för stationer i rapportskogen

Spårdragare

 Snitslar upp tävlingsspår i skogen

Skytt

 Skjuter skott under platsliggning, budföring samt i rapportskogen

Budföringsmottagare

 Mottagare för tävlande hundar i appell- och lägre klass

Sökfigurant

 ”Vallar” sökrutan.
 Ligger/sitter tyst i skogen och väntar på att hunden hittar dem


Inga förkunskaper

Kökspersonal

 Koka kaffe, bre mackor, värma ev. laga mat, ta betalt mm.

Skrivare (bruks och lydnad)

 Skriver ner domarens betyg och kommentarer på betygsprotokollen

Spårläggare

 Plockar ner snitslar samt lägger ut apporterna i färdigsnitslat spår

Spårmottagare

 Skriver ner tiden då den tävlande hittar slutapporten samt tar  apporterna till klubbhuset.

Uppletande

 ”Vallar” uppletanderutan.
 Lägger ut föremål som hunden ska hitta på anvisad plats

Inropare Rally

 Se till att nästa tävlande är redo för start i rallylydnad och agility

Tidtagare och Löpare Nose Work

 

Hinderfunktionär

 Justerar hinderhöjden för varje ekipage utifrån hundens storlek

Intresseanmälan funktionärsutbildningar 

Utbildning i att vara sökfigurant. Visa ditt intresse om du önskar att en ny utbildning startar.

Utbildning i att hantera pistolen. Visa ditt intresse om du önskar att en ny utbildning startar.