Välkommen till SBK Göteborgsavdelningens Nose Work tävlingar och Doftprov!

SBK Göteborgsavdelningen arrangerar officiella tävlingar i Nose Work i flera olika klasser varje år samt även Doftprov (DP). Tävlingarna genomförs på olika platser i Göteborgsområdet som lämpar sig för respektive typ av tävling. Doftproven genomförs oftast på andra våningen i vårt klubbhus.
Anmälan till officiella Nose Work tävlingar och Doftprov görs via SNWK Tävling,  https://www.snwktavling.se/ , där du i kalendarium kan se alla tävlingar och doftprov som arrangeras i Sverige. Här finns också information kring hur du skapar ett konto och hur du anmäler till en tävling.

Information som gäller alla SBK Göteborgsavdelningens Nose Work tävlingar och doftprov:
I SNWK Tävling anger vi specifik information om varje tävling så som klass/tävlingsform, datum, plats, starttid, tävlingsavgift, antal platser, när anmälan är öppen, om turordning eller lottning tillämpas samt om tävlingsplatsen är tillgänglighetsanpassad eller om specifika förutsättningar gäller kring t ex rastning.         

Tilldelning av platser:
Senast ett par dagar efter att anmälningstiden gått ut får du en bekräftelse per mail om du fått en plats på tävlingen/doftprovet samt information om hur och när du ska betala avgiften för tävlingen.
Om du fått en reservplats får du också en bekräftelse per mail – ingen avgift ska betalas förrän du ev tilldelas en plats. Vi anger även hur nära in på tävlingen som vi kommer att kalla reserver och ber dig som inte vill behålla din reservplats att meddela detta så fort som möjligt efter platstilldelning.

Om du inte senast 5 dagar efter anmälningstidens utgång fått en bekräftelse ber vi dig höra av dig till den kontaktmail som finns angiven för tävlingen/doftprovet eller på nosework@sbkgoteborg.se

Prioritering av medlemmar i SBK Göteborgsavdelningen:
För att anmäla till tävling måste föraren vara medlem i en SKK-ansluten klubb. Som medlem i SBK Göteborgsavdelningen får du automatisk förtur till de tävlingar vi arrangerar framför de anmälda som väljer att anmäla sig med en annan SKK-ansluten klubb – det förutsätter att du vid anmälan kryssar i SBK Göteborgsavdelningen. Vi hoppas att ni som utnyttjar er förtur kan vara behjälpliga med enklare sysslor, exempelvis som inropare, parkeringsvakt, plocka ihop material efter tävlingens slut eller hjälpa till en stund i köket på tävlingsdagen (tävlingsledaren informerar på tävlingsdagen om vilken hjälp som behövs)

PM med utförligare information om tävlingen/provet:
Ca 2 veckor före tävling skickar vi ut PM med utförligare praktisk information som du som tävlande kan behöva inför tävlingsdagen samt några påminnelser om t ex vilka dokument som du ska kunna visa på tävlingsdagen. På våra större tävlingar delar vi oftast in tävlande ekipage i grupper med olika tider för samling för att göra väntan kortare. I vilken grupp du får starta på tävling baseras normalt på lottning.
På doftprov skickas PM ut direkt vid platstilldelning. Är det många anmälda görs gruppindelningen baserat på klass med olika tider för samling.

Ingen träning på tävlingsområden efter det att tävlingsplatsen publicerats på SNWK Tävling:
Enligt tävlingsreglerna i Nose Work är det inte tillåtet att träna på tävlingsområdet så fort en tävling publicerats på SNWK tävling eller på annat sätt är känd för dig som har för avsikt att anmäla till tävlingen. Detta gäller även om det är mer än 30 dagar kvar till tävlingsdagen.

Kontakt:
Om du har allmänna frågor kring våra tävlingar är du välkommen att kontakta med ett mail till nosework@sbkgoteborg.se.
För specifika frågor kring en viss tävling/prov vänder du dig till den kontaktmail som finns angiven under respektive tävling/prov i SNWK Tävling.