MH/MT

MH: Mentalbeskrivning Hund
MT: Mentaltest (ingår i korning)

Läs mer om MH och korning/MT på Svenska Brukshundklubbens hemsida - klicka här.


Anmälningsinformation

Anmälan till MH görs via SBK Tävling, www.sbktavling.se, och anmälan till MT till rus@sbkgoteborg.se. Det går dock att hitta samtliga datum även för MT i SBK tävling.

OBS! Din anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften är inbetald och endast kompletta anmälningar tas med ifall vi måste prioritera vilka som får vara med. Anmälningsavgiften betalas antingen via Dibs i SBK Tävling eller att du sätter in avgiften på klubbens plusgiro 124 68 13-8 senast 3 veckor innan aktuellt provdatum, dvs innan anmälningstiden går ut.

Aktuella anmälningsavgifter hittar du här eller i SBK Tävling.

Eventuella frågor besvaras av RUS