Nose Work  (= nosarbete)

Läs mer information om klubbens tävlingar och doftprov 

Nose Work startade i USA som ett sätt att aktivera uppstallade omplaceringshundar på. Sportens grundare inspirerades av olika sorters specialsök. Genom detta nosarbete gavs hundarna möjlighet att använda lite av sina naturliga instinkter, och blev såklart mer harmoniska och mådde bättre. 

Man lär hunden att leta efter tre specifika dofter: eukalyptus, lagerblad och lavendel. Det man använder är så kallade hydrolat, det vill säga vattenlösliga former av dofterna. Dessa är självfallet helt ofarliga för hundarna. Att få använda sitt viktigaste sinne – luktsinnet – är av största betydelse för såväl sällskapshundar som för brukshundar: alla hundar har glädje av nose work! 

Nose work är alltså ett utmärkt sätt att aktivera hunden på. Det är dessutom väldigt lätt att träna. Förutom doften, är den enda utrustning som behövs exempelvis några topz eller möbeltassar, lite fantasi samt ett område – vilket som helst egentligen. Utöver det stimulerande nosarbetet får hunden bra miljöträning, eftersom man kan och bör träna överallt.

Nose work är också lätt att individanpassa. Det utförs alltid med en hund i taget, utan andra hundar i närområdet. Dessutom får man alltid ha hunden kopplad. I vissa fall kan man få lov att söka med lös hund, exempelvis om man har något funktionshinder.

Nose work genomförs i fyra olika moment: inomhussök, utomhussök, fordonssök (på utsidan av fordonet) och behållarsök (t ex kartonger, väskor, burkar etc). Hunden bör kunna hitta och markera doften inom ca 3-5 minuter på varje område.  Man eftersträvar att hunden ska ta sig fram och markera så nära doftgömman som det överhuvudtaget är möjligt. Hunden får gärna klättra på inomhus- och utomhussöken, men absolut inte klättra på fordonssöket. Vad gäller behållarna så får hunden inte göra åverkan på dem.  Det allra viktigaste inom nose work är att hunden har ett driv framåt på att vilja hitta doften – det ska vara det allra roligaste i hela världen! Där spelar föraren en stor roll genom sättet att belöna och därmed förmedla till hunden hur duktig den är när den hittar.

Vi använder uteslutande positiv förstärkning när vi tränar. Från och med 2017-01-01 är nose work en officiell gren inom hundsport. Information om aktuella tävlingar och doftprov finns i kalendern på SNWK:s hemsida.
Innan man börjar tävla måste man ha genomfört och fått godkänt på ett så kallat doftprov, för att visa att hunden vet vad det är frågan om och kan hitta doften, samt att föraren kan läsa sin hund och se när den hittar. Doftprovet är som ett lättare behållarsök, där hunden ska markera den av tolv behållare som innehåller den aktuella doften. Man gör alltså ett doftprov för varje doft. Tävlingarna är sedan indelade i tre svårighetssklasser. Något förenklat kan man säga att man börjar med en doft i den lättaste klassen, och därefter finns två respektive tre dofter.

För mer information, se Svenska Nose Work Klubbens hemsida, www.snwk.se eller kontakta nosework@sbkgoteborg.se

IMG_20160603_154251

IMG_20160222_095438