Styrelsen

Här nedan följer alla styrelsemedlemmar med mail- och/eller telefoninformation.

Ordförande
Emelie Lundqvist
Tel. 0723-817160

ordf[at]sbkgoteborg.se
Vice Ordförande
Sabina Björk 
Tel: 0703-803779 
Kassör
Maria Kallin Lundström
Tel. 0709-400248
kassor[at]sbkgoteborg.se

Sekreterare 
Ulrika Ekelund
Tel. 0733-331322
sekr[at]sbkgoteborg.se
Ledamot
Louise Gustafsson
Tel. 0702-387742
Suppleant
Harald Kristensson
Tel. 0702-545161

Suppleant

Teres Swartz
Tel. 0709-328213 
   

 


Revisorer
Ann Magnusson & Helena Kellnor
Revisorssuppleanter
Carina Johansson & Åsa Sjöberg

 

 

 

Valberedning
My Lanefalk Andersson (sammankallande)
Elisabeth Liljenzin
Malin Olofsson

valberedningen[at]sbkgoteborg.se