Tävlingar på SBK Göteborgsavdelning 2023

Funktionärer behövs till alla tävlingar! Vill och kan du hjälpa till? Läs mer här!

Januari

 

Februari

  12 - NW1 TEM inomhus (februarisniffen)

Mars

 

April

23 - Lydnad, alla klasser

Maj

28 - Bruks, sök KL, HKL, EKL

Juni

 

Juli

 

Augusti

 

September

23 - Bruks, spår och sök AKL

Oktober

29 - Lydnad, alla klasser (halloweenlydnaden)

November

 

December

10 - Lydnad, alla klasser (lucialydnaden)

.................................................................................................................................................................................................. 

Anmälan och betalning för bruks-, lydnads- och rallylydnadstävlingar görs via SBK tävling - www.sbktavling.se.

Anmäla, betalning och mer information till nose work tävlingar och doftprov görs via SNWK tävling - www.snwktavling.se.

Aktuella anmälningsavgifter hittar du här.

PM och resultat läggs ut på SBK tävling inför resp efter varje tävling!